DHW staat voor ‘Dames Hoboken Wilrijk’ en geeft meteen de origine van de club aan: het samengaan
in 2004 van de Sasja-dames, spelend in Hoboken, en de Uilenspiegel-meisjes met als thuisbasis
Wilrijk.


De basis voor het fusieproject was en is de duidelijke sportieve ambitie om het Antwerpse dameshandbal
een rol van betekenis te laten spelen in de Belgische competitie. Om deze doelstelling te
kunnen waarmaken, werd een globaal, sportief, financieel en structureel plan opgemaakt. Dit plan is
de basis voor het topsportdossier en onderschrijft de samenwerking met de stad Antwerpen. In dit
dossier wordt overigens niet alleen aandacht besteed aan de topsport, maar ook aan de uitbouw
van een gedegen jeugdwerking.


Wij zijn trots dat we met de steun van de Stad Antwerpen en onze sponsors deze ambitie kunnen
blijven waarmaken. Dit ongelooflijke resultaat werd behaald dankzij een mix van ervaren speelsters en
jong talent, een mix van buitenlands talent en handbalsters uit de eigen regio.
Tezelfdertijd wordt werk gemaakt van de opbouw van een eigen jeugdwerking, zodat de toekomst
verzekerd blijft.


Het tweede deel van de naam is al even belangrijk. United verwijst immers naar het unieke samenwerkingsproject
tussen de vijf Antwerpse topclubs in de zaalsporten: basketbalclub Antwerp Giants,
volleybalteam Topvolley Precura Antwerpen, zaalvoetbalclub FT Antwerpen en de handbalteams
KV Sasja en DHW United.


Het bundelen van de krachten moet de Antwerpse zaalsporten versterken en het topsportstatuut van
elke club bestendigen.


De DHW-meisjes spelen hun thuiswedstrijden in sporthal ‘Sorghvliedt’, sinds enige tijd ook bekend als
‘de hel van Hoboken’.