Niet toevallig is er sinds enige jaren een nauwe samenwerking met HC Schoten; de inbreng van Wilfried Bes, de ‘T2’ van DHW, is hierin niet gering. Wilfried is immers ook een van de steunpilaren van HC Schoten.
Alvorens in te gaan op de prettige samenwerking met HC Schoten, is het wellicht nuttig even kort de nog jonge geschiedenis van deze club te schetsen. HC Schoten werd pas in 2009 opgericht, maar wist zich in een korte tijd op te werken tot een club met meer dan 250 leden en vooral een sterke jeugdwerking – getuige hiervan de verschillende titels die werden behaald en eindrondes die werden gespeeld met de diverse jeugdploegen.
Het is net die jeugdwerking die ook zorgt voor de link met DHW United. Immers, HC Schoten schrijft zich in in de filosofie dat de betere speelsters moeten kunnen doorstromen naar het hoogste niveau, wat in de Antwerpse regio uiteraard DHW is. DHW United van zijn kant ondersteunt de werking van HC Schoten op diverse manieren (faciliteren van deelname aan tornooien bv.). Steeds is de gedeelde zorg om het Antwerpse dameshandbal verder te ontwikkelen de basis voor de goede relaties.
De samenwerking tussen HC Schoten en DHW United kan gezien worden als een voorbeeld voor vele andere clubs.